LOGO SEKOLAH

 


Pecahan Logo

Maksud

Perkataan BESTARI 
Merupakan moto SK Nusantara yang membawa maksud kecerdasan, kepandaian, berpendidikan, berilmu dan berbudi pekerti yang baik.

Bentuk Bulatan

Sekolah yang dinamik, bersepadu dan berkesan untuk mencapai visi dan misi.


Bentuk Bulan Sabit
berwarna Kuning


Kepatuhan kepada Tuhan sebagai teras mencapai kejayaan.

Bentuk Bulatan Merah dan Buku Emas
Melambangkan murid yang sedang menuntut ilmu

Buku berwarna Emas

Warga sekolah yang memartabatkan ilmu.


Lengkungan bewarna Biru

Kesepaduan semua warga untuk mencapai kecemerlangan dalam semua bidang.

Bulatan berwarna Merah
Semangat membara warga sekolah dalam semua bidang.

Warna Putih
Pengamalan nilai-nilai murni

Tiada ulasan:

Catat Ulasan